Logo
  • En gemensam röst från en av Europas mest konkurrenskraftiga regioner.

Karin Wanngård, Ordförande i Stockholmsregionens Europaförening

Stockholmsregionen

Smartare

Digitalisering, forskning och innovation

Läs mer

Grönare

Miljö, energi och klimat

Läs mer

Öppnare

Fri rörlighet och handel

Läs mer

Våra medlemmar

Stockholm Stad
Kommunförbundet
Stockholms Läns Landsting
Regionsförbundet Sörmland
Regionsförbundet
Mälardalsrådet
Västmanlands kommuner
Region gotland