Logo
  • En gemensam röst från en av Europas mest konkurrenskraftiga regioner.

Karin Wanngård, Ordförande i Stockholmsregionens Europaförening

Stockholmsregionen
ASM
Publicerad 2016-12-05

EU lär sig av Gotlands lyckade fiberutbyggnad

I september 2016 lanserade EU-kommissionen telekompaketet ”Connectivity for a Competitive Digital Single Market – Towards a European Gigabit Society”, med initiativ för hur Europa ska bli bättre uppkopplat och digitalt inkluderande. Paketet innehåller bl.a. nya, icke-bindande, uppkopplingsmål för en konkurrenskraftig digital inre marknad 2025, initiativet WIFI4EU som ska stödja gratis Wi-Fi i alla samhällen och en handlingsplan för 5G inom EU.

Mot denna bakgrund anordnade Informal Baltic Sea Group (iBSG) en konferens i Bryssel på temat digitalisering i Östersjöregionen. Under konferensen fick Gotland utgöra det positiva exemplet på lyckad fiberutbyggnad. Hela ön kommer att vara anslutet i slutet av 2016, något som rönte stort intresse hos EU-kommissionens tjänstemän och övriga regioner .

Tillsammans med Europakontoret träffade Anne Ståhl Mousa även Europaparlamentariker Jens Nilsson (S) och hans politiskt sakkunniga Petra Söderqvist. Förhandlingar om kommissionens föreslagna initiativ i telekompaketet kommer att inledas i Europaparlamentet efter årsskiftet och därför fanns ett stort intresse av att höra mer om Gotlands framgångsfaktorer och fiberutbyggnadens betydelse för en levande glesbygd.

Kontakt hos Europakontoret är: emma.johannesson@stockholmregion.org

Läs mer på Region Gotlands hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 


Dela

Våra medlemmar

Stockholm Stad
Stockholms Läns Landsting
Kommunförbundet
Mälardalsrådet
Region gotland
Regionsförbundet Sörmland
Regionsförbundet
Västmanlands kommuner