Logo
  • En gemensam röst från en av Europas mest konkurrenskraftiga regioner.

Karin Wanngård, Ordförande i Stockholmsregionens Europaförening

Stockholmsregionen
Publicerad 2017-11-15

Giftighetsavgift ska rena Londons farligt förorenade luft

Londons dödliga luftföroreningar orsakar tusentals tidiga dödsfall varje år. Den 23 oktober presenterade London nya åtgärder för att motverka stadens luftföroreningar. T-Charge (Toxicity Charge) är en giftighetsavgift som ska uppmuntra motorister att sluta köra icke-miljövänliga fordon och istället gå, cykla eller åka kollektivt.

T-Charge gäller främst diesel- och bensinfordon registrerade före 2006, men inkluderar även senare modeller. Äldre fordon som kör i centrala London måste nu uppfylla EU-emissionsstandard eller betala en extra daglig avgift. T-charge är ett tillägg till Congestion Charge (en trängselskatt, vanligtvis inom ett centrum, som lider av tung trafik). Den nya avgiften (officiellt känd som utsläppsavgift) fungerar i Congestion Charge-zonen och ingår i engagemanget för att städa upp Londons farligt förorenade luft.

T-Charge kommer att fungera ovanpå (och under samma driftstider som) Congestion Charge (måndag till fredag 07:00 till 18:00). T-Charge är en daglig avgift på £ 10 utöver £ 11.50 Congestion Charge, kostnaden att köra i innerstadszonen blir 21,50 £ om fordonet påverkas.

För mer information kontakta Anton Fjelkman.

Dela

Våra medlemmar

Stockholm Stad
Stockholms Läns Landsting
Kommunförbundet
Mälardalsrådet
Region gotland
Regionsförbundet Sörmland
Regionsförbundet
Västmanlands kommuner