Logo
  • En gemensam röst från en av Europas mest konkurrenskraftiga regioner.

Karin Wanngård, Ordförande i Stockholmsregionens Europaförening

Stockholmsregionen
Publicerad 2017-06-06

Så vill vi att EU prioriterar i nästa långtidsbudget

Nyligen antog styrelsen för Stockholmsregionens Europaförening ett yttrande om EU:s långtidsbudget efter 2020länk till annan webbplats. I yttrandet framhåller vi att EU:s budget efter 2020 måste fokusera på sammanhållna, strategiska satsningar, särskilt då budgeten, i och med Brexit, troligtvis kommer att minska. Vi menar även att det är i storstadsregionerna som många europeiska samhällsutmaningar är som mest uttalade och det därför är nödvändigt att den framtida budgeten genomsyras av ett urbant perspektiv.

Angående sammanhållningspolitiken anser vi att den ska gälla för samtliga regioner, men att den bör ses över och effektiviseras. Den nuvarande strukturen med två fonder (ESF och ERUF) bör också slopas till förmån för en ny, gemensam fond. Vi menar även att insatser och medel bör kunna anpassas samt göras mer flexibla för att kunna möta oförutsedda situationer.

Det är även av största vikt att EU satsar på forskning och innovation. Forskningen är ett område där EU-finansiering ger ett stort ökat mervärde jämfört med nationella och regionala satsningar. Satsningarna bör därför accelereras ytterligare och riktas mot stora samhälleliga utmaningar.

Läs hela yttrandet härlänk till annan webbplats.

Kontakt: louise.floman@stockholmregion.org

Dela

Våra medlemmar

Stockholm Stad
Stockholms Läns Landsting
Kommunförbundet
Mälardalsrådet
Region gotland
Regionsförbundet Sörmland
Regionsförbundet
Västmanlands kommuner