Logo
  • En gemensam röst från en av Europas mest konkurrenskraftiga regioner.

Karin Wanngård, Ordförande i Stockholmsregionens Europaförening

Stockholmsregionen
Publicerad 2017-06-06

Starkare fokus på marknadsnära lösningar och privata aktörer i årets LIFE-utlysning

EU:s finansiella instrument för åtgärder för miljö och klimat, ”LIFE”, lanserade 2017 års utlysning den 28 april. Under ”Green Week” presenterades nyheterna för årets utlysning.

I år blir det exempelvis starkare fokus på marknadsnära lösningar, såsom förstudier, marknadsanalyser och utveckling av företagsplaner. Större fokus läggs även på projektets absorberingsförmåga av EU-finansierade forskningsprojekt samt överförbarhet och möjlighet att duplicera projektet i andra sammanhang. Viktigt är att i projektdesignen argumentera för projektets långsiktighet och effekter.

Det bjöds även på tips för hur man skriver en framgångsrik ansökan: Läs på vilka områden som är prioriterade och relatera till dessa, gör en genomarbetad problembeskrivning, beskriv varför det är relevant att arbeta med på EU-nivå. Argumentera varför du gör det bättre än andras snarare än att sätta din lösning i relation till worst case scenario.

Ansökningsperioden löper in i september, med olika slutdatum beroende på vilken underkategori du söker inom. Läs mer härlänk till annan webbplats.

Kontakt: louise.floman@stockholmregion.org

Dela

Våra medlemmar

Stockholm Stad
Stockholms Läns Landsting
Kommunförbundet
Mälardalsrådet
Region gotland
Regionsförbundet Sörmland
Regionsförbundet
Västmanlands kommuner