Logo
  • En gemensam röst från en av Europas mest konkurrenskraftiga regioner.

Karin Wanngård, Ordförande i Stockholmsregionens Europaförening

Stockholmsregionen
Publicerad 2017-06-29

Stockholm som förebild på EU Sustainable Energy Week

Städer bör få mer inflytande över finansiella medel för att nå klimatmålen och Stockholm presenterades som förebild. EU Sustainable Energy Week ägde rum den 19-25 juni, en knapp månad efter EU Green Week som vi rapporterade om i förra månadsbrevet. Fokus låg på energieffektivisering och många diskussioner kopplades till det energipaket som EU-kommissionen presenterade tidigare i vår.

Stockholmsregionen fanns representerade under veckan genom Jonas Ericson från Stockholms stads miljöförvaltning. Han talade bland annat på ett evenemang om fjärrvärmens roll i uppvärmningssektorn och om ansträngningarna att skapa fossilfri energi, samt presenterade strategin ”fossilbränslefritt Stockholm 2040”. Stockholm blev dessutom uppmärksammad för sitt energiarbete i en intervju med finansborgarråd Karin Wanngård i Euractiv. Ni kan läsa hela artikeln härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I en annan intressant paneldebatt om möjligheter till finansiering av energieffektivisering på lokal nivå, presenterade lokala representanter ett antal rekommendationer, framtagna av bland annat Climate Alliance och Eurocities, om hur man på ett bättre sätt kan involvera städer i övergången till hållbar energi, samt hur man på bästa sätt finansierar det. Några av rekommendationerna:

  • Allt för detaljerade valbarhetskriterier och strikta tematiska finansieringsmöjligheter
    fungerar inte på lokal nivå, det hindrar ett integrerat arbete med energieffektivisering och förbättrad luftkvalitet, rörlighet och social inkludering.
    » Därför bör man utveckla finansiella instrument och plattformar som inte är tematiskt orienterade.
  • Städer bör få allokerat pengar till att investera i så kallade ”one-stop-shops” som kan bidra med integrerade lösningar för husägare.
  • Städer bör även vara involverade i förberedelserna av de operationella programmen under strukturfondspartnerskapet.
  • Strukturfonderna bör vara mer flexibla. Fondmedel som inte spenderas under givna prioriteringar ska kunna bli omplacerade till stadsprojekt om hållbar energi och klimatprojekt.
  • Strukturfonderna bör finansiera integrerade projekt, inte bara energieffektiviseringsinvesteringar.

Du kan läsa mer om rekommendationerna härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Representanter på plats från EU-kommissionen var överlag positiva till rekommendationerna, även om de påpekade att det inte är troligt att finansiella instrument utan tematisk orientering kommer att kunna introduceras inom den närmsta framtiden. Troligare är att de görs mer flexibla och enklare att kombinera. De underströk också att städernas viktiga roll och att det finns stor potential för städer att arbeta med energieffektivisering genom integrerade urbana strategier och den urbana agendan.

Energieffektivisering har även varit uppe på rådets agenda i juni. Medlemsstaterna har enats om en gemensam position rörande två direktiv, som anses vara avgörande för att EU ska nå klimatmålen i Parisavtalet. Medlemsstaterna valde att föreslå ett indikativt mål på 30 procents energieffektivisering, vilket är något svagare än EU-kommissionens utgångsförslag som är ett binande mål. Europaparlamentets förhandlingar är inte klara, men vi kan troligen vänta oss att de vill sätta ett högre mål än EU-kommissionen. Siffror som just nu diskuteras av centrala europaparlamentariker i frågan ligger mellan 30 och 40 procent.

Kontakt: louise.floman@stockholmregion.org

Dela

Våra medlemmar

Stockholm Stad
Stockholms Läns Landsting
Kommunförbundet
Mälardalsrådet
Region gotland
Regionsförbundet Sörmland
Regionsförbundet
Västmanlands kommuner