Logo
  • En gemensam röst från en av Europas mest konkurrenskraftiga regioner.

Karin Wanngård, Ordförande i Stockholmsregionens Europaförening

Stockholmsregionen

MILJÖ, KLIMAT & ENERGI

”Vi bidrar till ett grönare EU. Nedan kan du läsa om våra goda exempel, synpunkter och det senaste inom miljö, klimat & energi”

Bild

Stockholm Royal Seaport

One of Europe’s largest urban development areas and international model for sustainable urban planning.

Bild

KIC InnoEnergy

Stockholm and Uppsala KIC InnoEnergy Offices are working to build sustainable, long-lasting operational frameworks based on industry, research and higher education within the energy sector.

Bild

PLEEC project – "Planning for Energy Efficient Cities"

Learn about the PLEEC model city Eskilstuna and the PLEEC model for energy efficiency and sustainable urban planning.

Synpunkter från Stockholmsregionen

Fler synpunkter

Våra medlemmar

Stockholm Stad
Stockholms Läns Landsting
Kommunförbundet
Mälardalsrådet
Region gotland
Regionsförbundet Sörmland
Regionsförbundet
Västmanlands kommuner