Logo
  • En gemensam röst från en av Europas mest konkurrenskraftiga regioner.

Karin Wanngård, Ordförande i Stockholmsregionens Europaförening

Stockholmsregionen

Kontakt i Bryssel

Stockholm Region EU Office

Avenue Marnix 28
B-1000 Brussels, Belgium

Email: info@stockholmregion.org
Tel: +32 (2) 514 56 00     

Per Spolander
VD

+46 (0) 736 88 88 88

Personbild
Gustaf Lundgren

Policyansvarig

+32 (0) 473 94 27 74

Personbild

Josefina Hessel

Policyansvarig

+32 (0) 473 13 40 15

Personbild

Sofia Mohlin

Policyansvarig


Personbild

Louise Floman

policyansvarig

+32 (0) 476 44 00 10

Personbild

Sofie Lundell

Kommunikationsstrateg

+32 (0) 476 76 02 25

Personbild

Cecilia Sjölund

Administratör

+32 (0)478 09 71 74

Personbild

Anton Fjelkman

Praktikant

Personbild

Våra medlemmar

Stockholm Stad
Stockholms Läns Landsting
Kommunförbundet
Mälardalsrådet
Region gotland
Regionsförbundet Sörmland
Regionsförbundet
Västmanlands kommuner