Logo
  • En gemensam röst från en av Europas mest konkurrenskraftiga regioner.

Karin Wanngård, Ordförande i Stockholmsregionens Europaförening

Stockholmsregionen

Våra medlemmar

Stockholm Stad
Stockholms Läns Landsting
Kommunförbundet
Regionsförbundet Sörmland
Regionsförbundet
Mälardalsrådet
Västmanlands kommuner
Region gotland