Logo
  • En gemensam röst från en av Europas mest konkurrenskraftiga regioner.

Karin Wanngård, Ordförande i Stockholmsregionens Europaförening

Stockholmsregionen

Stockholmsregionens Europakontor AB

Stockholmsregionens Europaföreningens (SEF) verksamhet drivs genom det av Föreningen helägda bolaget Stockholmsregionens Europakontor AB (SEK). Bolagets syfte är att inom ramen för ägaren och dess medlemmars kommunala/regionala kompetens arbeta med politisk intressebevakning och påverkansarbete av Stockholmsregionens prioriterade EU-frågor.

Bolagets styrelse består av chefstjänstemännen från de tre konstituerande medlemmarna (Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Storsthlm).

Bolaget har säte i Stockholm med en filial i Bryssel, där verksamheten i huvudsak bedrivs, med fem heltidsanställda och två praktikanter på våren och hösten.

Styrelseledamöter

Madeleine Sjöstrand, förbundsdirektör, Storsthlm, styrelseordförande
Ingela Lindh, stadsdirektör, Stockholms stad, ledamot
Malin Frenning, landstingsdirektör, Stockholms läns landsting, ledamot
Kristina Tidestav, stadsdirektör, Solna stad, ersättare

Dokumentation från bolaget

Årsredovisning

2011PDF
2012PDF
2013PDF
2014PDF

 


Våra medlemmar

Stockholm Stad
Stockholms Läns Landsting
Kommunförbundet
Mälardalsrådet
Region gotland
Regionsförbundet Sörmland
Regionsförbundet
Västmanlands kommuner