Logo
  • En gemensam röst från en av Europas mest konkurrenskraftiga regioner.

Karin Wanngård, Ordförande i Stockholmsregionens Europaförening

Stockholmsregionen

Stockholmsregionens Europaförening

Stockholmsregionens Europaförening (SEF) är en ideell förening som leds av en föreningsstyrelse. Föreningsstyrelsen har till uppgift att fastställa föreningens strategiska inriktning och ta beslut om prioriterade bevakningsområden samt om regionens ställningstagande i utvalda EU-frågor av relevans för regionen. Bevakningsområdena har delats upp i Smartare EU, Grönare EU och Öppnare EU, och under respektive område kan du läsa de yttranden som föreningen tagit fram i aktuella frågor.

I styrelsen representeras Stockholms stad, Stockholms läns landsting (SLL) och Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) av tre ledamöter var. Övriga medlemmar har rätt att vardera utse en ledamot till styrelsen med närvaro- och yttranderätt samt gemensamt utse två ersättare.

De ledamöter i EU:s Regionkommitté som också är förtroendevalda hos någon av SEF:s medlemmar adjungeras till föreningsstyrelsen för ömsesidigt informations- och erfarenhetsutbyte.

Styrelseledamöter

Konstituerande medlemmar
Stockholms stad:
Karin Wanngård (S), ordförande
Daniel Helldén (MP)
Anna König Jerlmyr (M)

Stockholms läns landsting:
Irene Svenonius (M)
Gustav Hemming (C)
Emil Högberg (S)

Kommunförbundet Stockholms Län:
Mats Gerdau (M)
Anna-Lena Johansson (L)
Lars Bryntesson (S)

Övriga medlemmar

Denise Nordström (S), Region Västmanland
Jenny Lundström (MP), Region Uppsala
Viking Jonsson (S) , Regionförbundet Sörmland
Meit Fohlin (S), Region Gotland
Erika Ullberg (S), Mälardalsrådet

Adjungerade ledamöter från EU:s Regionkommitté
Paul Lindquist (M), SLL
Jelena Drenjanin (M), Huddinge kommun
Mohamad Hassan (L) Uppsala kommun
Erik Pelling (S), Uppsala kommun

 

Dokumentation från föreningen


Våra medlemmar

Stockholm Stad
Stockholms Läns Landsting
Kommunförbundet
Regionsförbundet Sörmland
Regionsförbundet
Mälardalsrådet
Västmanlands kommuner
Region gotland