Logo
  • En gemensam röst från en av Europas mest konkurrenskraftiga regioner.

Karin Wanngård, Ordförande i Stockholmsregionens Europaförening

Stockholmsregionen

Stockholmsregionens Europaförening

Stockholmsregionens Europaförening (SEF) är en ideell förening som leds av en föreningsstyrelse. Föreningsstyrelsen har till uppgift att fastställa föreningens strategiska inriktning och ta beslut om prioriterade bevakningsområden samt om regionens ställningstagande i utvalda EU-frågor av relevans för regionen. Bevakningsområdena har delats upp i Smartare EU, Grönare EU och Öppnare EU, och under respektive område kan du läsa de yttranden som föreningen tagit fram i aktuella frågor.

I styrelsen representeras Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Storsthlm av tre ledamöter var. Övriga medlemmar har rätt att vardera utse en ledamot till styrelsen med närvaro- och yttranderätt samt gemensamt utse två ersättare.

De ledamöter i den Europeiska Regionkommittén som också är förtroendevalda hos någon av SEF:s medlemmar adjungeras till föreningsstyrelsen för ömsesidigt informations- och erfarenhetsutbyte.

Styrelseledamöter

Konstituerande medlemmar
Stockholms stad:
Karin Wanngård (S), ordförande
Daniel Helldén (MP)
Anna König Jerlmyr (M)

Stockholms läns landsting:
Irene Svenonius (M)
Gustav Hemming (C)
Jens Sjöström (S)

Storsthlm:
Mats Gerdau (M)
Anna-Lena Johansson (L)
Boel Godner (S)

Övriga medlemmar
Erika Ullberg (S), Mälardalsrådet
Meit Fohlin (S), Region Gotland
Viking Jonsson (S) , Regionförbundet Sörmland
Jenny Lundström (MP), Region Uppsala
Denise Nordström (S), Region Västmanland

Adjungerade ledamöter från EU:s Regionkommitté
Jelena Drenjanin (M), Huddinge kommun
Paul Lindquist (M), Stockholms läns landsting
Erik Pelling (S), Uppsala kommun 
Mohamad Hassan (L), Uppsala kommun

Dokumentation från föreningen


Våra medlemmar

Stockholm Stad
Stockholms Läns Landsting
Kommunförbundet
Mälardalsrådet
Region gotland
Regionsförbundet Sörmland
Regionsförbundet
Västmanlands kommuner