Logo
  • En gemensam röst från en av Europas mest konkurrenskraftiga regioner.

Karin Wanngård, Ordförande i Stockholmsregionens Europaförening

Stockholmsregionen

INRE MARKNAD & FRI RÖRLIGHET

”Vi bidrar till ett öppnare EU. Nedan kan du läsa om våra goda exempel, synpunkter och det senaste inom inre marknad och fri rörlighet”

Bild

YFI

YFI ligger i linje med ESF:s utlysning med fokus på hållbar stadsutveckling och minskade socioekonomiska skillnader i regionen.

Bild

#jagmed – Unga till utbildning och arbete

Regionförbundet Uppsala län tillsammans med fem andra regioner i östra Mellansverige arbetar med stöd från Europeiska socialfonden för att motverka avhopp från gymnasiet.

Bild

Crossroads

Läs om råd-och stödverksamheten för utsatta EU-medborgare och tredjelandsmedborgare som drivs bl.a. av verksamhetsbidrag från Stockholms Stad.

Synpunkter från Stockholmsregionen

Fler synpunkter

Våra medlemmar

Stockholm Stad
Stockholms Läns Landsting
Kommunförbundet
Mälardalsrådet
Region gotland
Regionsförbundet Sörmland
Regionsförbundet
Västmanlands kommuner